Klammen

D’Sportsektioun Klammen fënnt net reegelméisseg statt mä e muss een sech hei beim GS aschreiwen. Kuckt vun Zäit zu Zäit ob der Infowand a schreift iech bei Interessi an.

Wéi leeft dat of?

DDeen Dag wou mir Klammen ginn treffe mir ons um 14:30 beim GS a fuere zesummen mam Bus bei Jugendherberg ob de Séi. Géint 16:20 ass et eriwwer an een muss iech bei Jugendherberg sichen kommen. Dir braucht just Sportskleedung a propper Schong, de Rescht kritt der gestallt. Wann der Klamm Material hutt, kënnt dir dat natierlech och matbréngen.

Wat maach mer?

Nom Opwiermen fänke mir u mat Klammen. Wann der scho geklomme sidd dann klëmmt dir zu 2, wo bäi ee séchert an deen aneren klëmmt. en Ufänger kritt der alles gewisen, vun der Klammtechnik bis zum Sécheren mam GriGri an eréischt wann hie gewisen huet dat en alles beherrscht dierfen se ouni direkt Kontroll klammen.

An der Jugendherberg ginn et verschidde Schwieregkeeten fir ze klammen, vun 5a bis 9b. Et kann een awer och als Ufänger all Grëffer benotzen, esou ass et dann vill méi einfach.