Allgemeng Info

Sportsektioun

Wat ass Sportsektioun?

D’Sportsektioun (association sportive) am LCE bitt de Schüler wärend der Woch eng villfälteg Offer un sportlechen Aktivitéiten. Sie kann de Schüler en kierperlechen Ausgläich zum Schoulalldag bidden an hinnen eng Méiglechkeet ginn sech mat senge Kolleegen ze treffen a mat hinne Sport ze maachen. D’Sportsektioun däerf och vu Schüler genotzt gi vir sech op hir Prüfungen am Sportunterrecht virzebereeden, kann awer och vu scho besser verséierte Sportler besicht ginn, déi sech an hirer Disziplin nach perfektionéiere wëllen. An der Sportsektioun kënnen och déi Schüler trainéieren, déi op de verschidden LASELs-Championnater deelhuele wëllen. Jiddereen ass hei wëllkomm.

Wou a wéini ass Sportsektioun?

Aktivitéiten vun der Sportsektioun fannen entweder an der Mëttesstonn (11:50-12:35 an 12:40-13:30) oder no der Schoul statt (14:30-15:25).

De kompletten aktuellen Horaire mat de Säll, Auerzäiten an de Sportsproffen déi Iech betreien, fënnt dir hei:

Horaire

Wéi eng Sportaarten ginn ugebueden?

D’Sportaarten, déi ugebuede gi kënne vu Schouljoer ze Schouljoer variéieren. Zum Standard gehéieren allerdéngs ëmmer den Fussball, Volleyball, Dëschtennis, Basketball an Tricking.
Falls eng grouss Demande besteet vir eng bestëmmt Sportaart maachen ze wëllen, musst dir nëmmen e Grupp kréien, de grouss genuch ass a bereet wier méi oder wéineger reegelméisseg an d’Sportsektioun ze kommen. Vun der Sportaart hir ass alles méiglech wat eis Infrastrukturen hierginn. Sportaarten wéi z.B. Basketball, Rugby, Fitness oder Parkour sënn schonn oft am LCE ugebuede ginn. Falls dir un enger neier Sportsektioun interesséiert sidd, kënnt dir Iech bei engem vun äre Sportsproffen mellen.

Wee passt do op eis op?

D’Sportsektioun gëtt vun de Sportsproffen vum LCE betreit. Sie sënn dofir zoustänneg Iech Übungen ze offréieren déi un Iech ugepasst sënn, Iech beim Trainéieren ze hëllefen, Matcher ze organiséieren, ze arbitréieren an opzepassen, dat sech kee verletzt.

Wat brauch ech dofir?

Deng Sportsaachen (Sportsbox, T-Shirt, Sportschong) sollts du scho matbréngen, kléng Ausnamen a verschidde Sportaarten kënnen awer och gemaach ginn. Reglement vun der “tenue vestimantaire” vun de Sportshalen sollten awer agehale ginn.

Muss ech dohinner goen?

D’Sportsektioun baséiert op fräiwëlleger Basis. Dir sidd häerzlech agelueden hei matzemaachen, kee gëtt awer gezwongen ze kommen. Ganz aneschtes wéi am Sportunterrecht kënnt dir hei och ouni Konsequenzen bëssche méi spéit kommen (falls dir z.B. an der Mëttesstonn nach eppes Iesse wëllt) oder och méi fréi goen (z.B. vir de Bus net ze verpassen).
Allerdéngs ka Sportsektioun (haaptsächlech Schwammen) vun de Sportsproffen als “rattrapage obligatoire” genotzt gi wann dir an ärem regulärem Sportunterrecht ze oft net matgemaach huet (z.B. Oublien oder Excusen vergiess). An dësem Fall sidd dir obligéiert ze kommen.