Allgemeng Info

LASEL

Wat ass LASEL?

LASEL (Ligue des Associatons Sportives Estudiantines Luxembourgeoises) ass d’Federatioun vun den Sportsektiounen (associations sportives) an huet zum Ziel Competitiounen tëschent den Schüler vun den verschiddenen Lëtzebuerger Lycéeën ze organiséieren an sou en sportleche Geescht an eng fräi Ausübung vum Sport ze fërderen. LASEL organiséiert an villen ënnerschiddlechen Sportaarten vir ënnerschiddlech Alterskategorien national Championnater tëschent den Lycéeën. LASEL organiséiert ebenfalls Qualifikatiounsmatcher an verschidden Sportaarten vir d’ISF (International School Sport Federation) wou Schüler (falls si sech qualifizéieren) op international Championnater deelhuelen kënnen an sech mat Schüler aus aner Lycéeën aus der ganzer Welt moossen kënnen.

www.lasel.lu

An wéi engen Sportaarten gëtt et Championnater an wéini ginn si ausgedroen?

LASEL organiséiert an sou gutt wéi all méiglech Sportaarten Championnater an bitt och net kompetitiv Coursen un vir nei Sportaarten kennen ze léieren.
Den Dag vun den LASELs-Competitiounen an Championnater ass ëmmer Donneschdes nomëttes. Vu dat Schoulstonnen vum LCE em 14:25 Auer ze Enn sënn an Competitiounen schonn em 14:00 Auer ufänken, mir awer nach den Wee mam Bus an d’Opwiermen mat aberechnen mussen, gitt dir vun eis vir bei der LASEL deelhuelen ze kënnen fräigestallt (1-2 Stonnen).
Den aktuellen Kalenner mat all den Sportaarten déi dëst Trimester ugebueden ginn fënnt dir hei:

Aktuelle Kallener

Wéi eng Alterskategorien gëtt et?

Schüler ginn an véier verschidden Alterskategorien agedeelt. Dëst ass ofhängeg vum Joergang (Gebuertsjoer) vum Schüler an ännert sech all Schouljoer.
LASEL ënnerscheet tëschent follgend Alterskategorien: Minimes, Cadets, Juniors an Seniors. Zu wéi enger Alterskategorie dir dëst Schouljoer gehéiert fënnt dir beim aktuellen Kalenner.

Wat sënn “élèves affililés” an “élèves non-affiliés”?

Domat Championnater net nëmmen vun den Schüler dominéiert ginn déi schonn an engem Sportsveräin sënn, mee och Schüler eng Chance vir ze gewannen kréien, déi net an enger Sportaart am Club sënn an sech trotzdem gären mat aner Schüler moossen géifen, deelt LASEL Schüler an “affiliés (A)” an “non-affiliés (NA)” an:

  • Falls du an enger Sportaart (z.B. Volleyball) säit du um Lycée (ab 7e) nach ni an engem Veräin waars, dann ziels du zu den “élèves non-affiliés” an kanns och bei den Volleyballs-Championnater vir NAs matmaachen.
  • Falls du awer zu iergendenger Zäit ab der 7e an engem Volleyballclub ageschriwwen waars, ziels du zu den “élèves affiliés” an däerfs net un Championnater vir NAs deelhuelen, och wanns du an dem Moment net méi am Club bass.

Vir all weider Informatiounen kënnt dir alles nach hei noliesen: Définition Élève non-affilié à une fédération sportive.

Ech wëll un engem Championnat deelhuelen, bei wiem muss ech mech mellen?

An der Reegel ginn op mannst eng Woch am Viraus Umeldungsformulairen am Trapenhaus am GS ausgehaange wou dir Iech aschreiwen kënnt. Falls keen Formulaire aushänkt, frot einfach bei engem vun den Sportsproffen no ob dir vir den LCE op dem Championnat deelhuelen kënnt. Deenejéinegen kann ech sécherlech weiderhëllefen.

Kréien ech fir um Championnat deelzehuelen fräi? Wéi kann ech dem Régent beweisen, dat ech net blo gemaach hunn?

All Proffen an Régenten vum LCE sënn ugewisen Iech vir en LASELs-Championnat fir déi néideg Stonnen fräi ze ginn. Sot hinnen trotzdeem op alle Fall am Viraus Bescheed, domat si informéiert sënn. Falls eng Prüfung fir den Donneschden Nomëtten virgesinn ass kënnt dir ganz héiflech nofroen ob dir déi verréckelen kënnt oder ob dir si noschreiwen kënnt. Déi meescht Proffen missten Iech hei entgéint kommen.
Domat den Régent sech net nëmmen op är Wuert verloossen muss, hänkt deejéinegen Sportsproff deen mat Iech op den Championnat fiert eng Lëscht mat den Participants an der Konferenz aus wou ären Régent dann kontrolléieren kann un wéi engem Dag an ab wéi vill Auer dir op der LASEL waart. Proffen missten dat normalerweis wëssen, domat dir awer keng weider Schwieregkeeten kritt sollt dir si trotzdeem nach eng kéier doriwwer informéieren.