6e

Opgrond vun der COVID-19-Pandemie musse leider Fussballs-Klassemätcher vir d’6emen vir dëst Schouljoer ofgebrach ginn. 🙁